Christen Nielsen Tonboe var handelsmand og rådmand i Horsens.
I 1681 giftede han sig med Elisabeth Pedersdatter, enke efter Mathias Nielsen Fog, forvalter over Samsø.
Fra sit tidligere ægteskab havde Elisabeth Pedersdatter en søn, Mathias Fog, og sammen med Tonboe fik hun tre sønner og en datter, inden hun døde i 1687.

I 1689 køber Christen Nielsen Tonboe Jensgaard af Jørgen Arenfeldt.

Da Tonboe dør i 1707 arver hans to sønner Niels Christensen Tonboe og Peder Christensen Tonboe Jensgård sammen med deres halvbror Mathias Fog.
Niels og Peder Tonboe skøder deres anparter til Mathias Fog i 1708, så han bliver eneejer af Jensgård med underliggende bøndergods og jus patronatus til Rårup kirke.

Mathias Fog var gift med Karen Marie Hofman, en søster til Søren Hofman på Skjerrildggard. Efter Mathias Fogs død i 1716 får Karen Marie Hofman bevilling på at kunne sidde i uskiftet bo, hvilket hun gør til 1744.

Allerede året før, i 1743, har sønnen, Thøger Fog, med de øvrige arvingers godkendelse, købt Jensgård for 16000 rigsdaler, som han lover ”i god, gangbar grov curant Myndt, den sidste Skilling med den første, Rædeligen og vel at betale”.

Thøger Fog dør den 22. februar 1748, kun 38 år gammel og i maj bliver der afholdt dødsboauktion over Jensgaard. Det bliver enken efter provst Poul Glud, Marie Margrethe Dreyer, der køber gården med tilhørende gods for 17800 rigsdaler.

Jensgaard og Skjerrildgaard

Familiebåndene mellem Jensgård og Skjerrildgaard var tætte på denne tid:

Peder Tonboe, der arvede 1/3 af Jensgaard i 1707, købte samme år Skjerrildgaard. Han var gift med Anne Cathrine Hofman og i 1712 solgte han Skjerrildgaard til hendes bror, Søren Hofman.
Peder Tonboes halvbror, Mathias Fog, der blev eneejer af Jensgaard i 1708, var også gift med en søster til Søren Hofman, Karen Marie Hofman.
Søren Hofman var til gengæld gift med Karen Elisabeth Dreyer, en søster til Marie Margrethe Dreyer, der købte Jensgaard på auction i 1748.