Danske Slotte og Herregårde, Jensgaard, v/Rasmus Mortensen

side 212:

“Efter reformationen må godset Inæs vel være kommet til kronen, Skanderborg Slot eller Bygholm.

Jensgaard blev i 1573 skødet til Pernille Oxe, enken efter Otte Rud, af Anna Hardenberg, hvis afdøde mand Oluf Mouridsen Krognos havde testamenteret Pernille Oxe gården.

Efter hendes død i 1576 ejedes gården af sønnen Johan Rud på Møgelkær, efter hvis død 1609 den kom til søstersønnen Knud Gyldenstierne.

Hans enke Sophie Lindenov bragte Jensgaard til gehejmeråd Henrik Rantzau på Rosenvold. Da Sophie Lindenov døde barnløs 1666, kom Jensgaard til hendes arvinger, bl. a. søstersønnen Christian Skeel på Bangsbo. Han døde ugift 1670, hvorefter Jensgaard deltes yderligere.

En part fik 1671 fru Anne Ramel, som efter sin mand kansler Peder Reedtz’ død 1676 mageskiftede gården til Jacob Arenfeldt, efter hvem broderen Jørgen Arenfeldt til Rugaard 1690 skødede den til rådmand Chr. Nielsen Thonboe i Horsens.”