I 1246 fik Øm Kloster en ny abbed – Jens.

“Han døjede i sin Embedstid megen Modgang. Ti stor Splid var paa den Tid udbrudt mellem Kong Erik og hans Broder Hertug Abel.

En Følge heraf var, at vore Heste paa Inæs bortførtes af Tyske. Og da Hr. Abbed Jens forfulgte dette udenlandske Pak for at bringe Hestene tilbage, blev han af disse omtalte Røvere taget til Fange og ramt at et alvorligt Hug i venstre Arm.

Ogsaa meget ondt led han baade fra Hertug Abels og den kongelige Hærs Side, idet hver Mand af de rige efter eget Tykke med Vold plyndrede Klostrets Gods. Ja, vor Gaard i Horsnæs lagde de fuldstændig øde ved Ild.”

Ved udgravningerne på Øm Klosters tomt fandtes Abbed Jens’ grav, og undersøgelserne af hans ben udviste, at han ved sit sammenstød med hesterøverne fra Inæs havde paadraget sig en uhelbredelig og meget pinagtig skade i den venstre arm og skulder, der var blevet ramt af hugget.

Uddrag af Øm Klosters Krønike – oversat og kommenteret af Jørgen Olrik.