Da Stjernholm blev gammel, sad han undertiden og spillede Kort med sig selv, han havde stillet Flaske og Glas paa Bordet til 3 Mand og man kunde høre hvordan han slog i Bordet og skaalede med sine indbildte Medspillere.

En Gang var han gaaet ud i Marken i Taaget Vejr, han gik da vild og kunde ikke finde hjem igen. Men saa hørte han at der var en der lukkede en Vind ud med et vældigt Knald, saa vidste han at han var i Nærheden af Hans Pejsens Hus i Pøt, for han var den eneste der kunde lave saa stort et Rabalder med Bagdelen.

Naar Stjernholm var med til at spille Kort var det en aftale med Godsejeren at det han tabte over 1 Daler betalte Godsejeren, medens derimod hvad han vandt beholdt han selv.