Kammerraaden og Provsten havde været til Spilleaften paa Palsgaard og det var bleven langt hen paa Natten inden de tog hjem.

Paa Hedebanken i Sønderby knækkede Stangen paa Kammerraadens Vogn og han stod da ud og begyndte at gaa efter Jensgaard, saa kunde Kusken komme med Vognen naar han havde faaet fat i en anden Stang.

Et par sene Nattevandrere havde set Kammerraaden komme gaaende igennem Sønderby paa denne sære Tid og dette gav Anledning til følgende Historie.

Provsten havde en meget kvik og Tjensestedreng der kunde give et rask Svar paa tiltale. Han kom Dagen efter igennem Sønderby i fuld Fart med et Brev som han skulde til As Præstegaard med.

Smedekonen i Sønderby, der var noget nysgerrig, fik ham standset og vilde da gerne vide  hvor han skulde hen med den Fart han havde paa.
”Du maa endelig ikke sinke mig”, sagde Drengen, ”jeg skal skynde mig til Palsgaard med de 200 Daler Provsten tabte i Nat til Kammerjunkerinden og som han maatte sætte baade Kjole og Krave i Pant for. Kammerraaden var det endda gaaet meget værre, han havde tabt baade Hest og Vogn og maatte gaa hjem.

Saadan en Historie blev glat væk troet af Bønderne som ogsaa troede at der blev spillet meget højt hvad der vistnok aldrig blev.