En Dag i Høsten blev to Jærn, bestaaende af 2 Karle 2 Piger og en gammel Kone Lene, sendt ned til Strand en ved Pøt Diget for at høste et lille Stykke Korn som var tilbage dernede.

De skyndte sig at blive færdig, hvad de ogsaa blev lidt før Fyraften. De vilde nu have det lidt magelig. Karlene smed sig i Grøften ved Hegnet, mens de to Piger vilde tage sig et Bad i Stranden. De satte Lene til at passe paa at Karlene ikke tog deres Tøj medens de var i Vandet.

Karlene havde ganske rigtig ondt i Sinde, de fangede Lene og trak hendes vide skjorte op over hendes Hoved og bandt det sammen med en Strikke, saa var hun afvæbnet. De tog saa Tøjet og de nøgne Piger maatte tigge og true for at faa deres Tøj, det fik de ogsaa omsider men de maatte love ikke at sladre om Sagen naar de kom hjem, hvad de heller ikke gjorde.

Men Lene havde Karlene ikke taget i Ed, hun gik straks ind til Fruen og fortalte hvordan de var bleven behandlet. Karlene fik saa en Omgang af Godsejeren og i Tilgift nogle Rap af Ladefogdens Stok, han var nemlig Kæreste med den ene af Pigerne.