Da Justitsraaden fik Jensgaard sagde Mikkel Røgter til ham. ”Naar du nu lader være med at gifte dig Kandidat, saa kan du godt med Tiden blive en holden Karl”. Om det var Mikkels gode Raad der fik Justitsraaden til ikke at gifte sig vides ikke.

Søren Krage fik 1810 en Fæstegaard i Sønderby, men han blev tit hentet til Jensgaard, naar der var store Gilder eller Klapjagter. Dette blev ved ogsaa under Kammerraaden.

Mogens Kusk fik ogsaa en Gaard i Sønderby. Han var ogsaa tit hentet til Jensgaard. Han var vistnok den sidste Kusk der kunde køre med fire Heste.