Markus Post og Laus Pjaltmand var en Gang til Svirregilde hos Anders Potmager.

De blev da enige om at det ikke var værd at leve længere. Nu vilde de gaa hjem og hænge sig alle tre. Anders Potmager morede sig over de to andre der nu gik hjem og hængte sig, han skulde ikke have noget af at holde Aftalen, med de to Tossehoveder.

Da Markus kom hjem, begyndte han at træffe Forberedelser til Hængningen men da hans Kone fik at vide hvad det var han havde for, tog hun i Nakken af ham og smed ham i Seng. Hun skulde nok bestemme om han skulde hænges eller druknes naar den Tid var.

Laurs Pjaltmand, der boede i et Hus i Brund, ver den eneste der holdt Aftalen, han hængte sig da han kom hjem.

Markus fik af og til nogen Hjælp af Fattigkassen, men det synes han var lidt og en Gang blev han særlig gal og skældte ud over Fattigkommisionen og sagde at han skulde hævne sig ved at lave en hel Masse Børn som Sognet skulde komme til at sørge for saa det kunde blive dem en dyr Historie at de ikke havde givet ham lidt mere i Hjælp.
(Han holdt Ord).