Sagn og historier fra Jensgaard fortalt af Jens P. Baungaard:

Min Oldefar, paa Faders Side, Søren Krage, var Tjener og Skytte paa Jensgaard fra 1796 til 1810. Min Faders Moder, der blev 92 Aar har fortalt noget fra hans Tid. Min Bedstemoder paa Mors Side, der ogsaa blev 92 Aar og hvis Mand var Husmand under Jensgaard, de havde et Husmandssted i Pøt, har ogsaa fortalt mig noget.

Af andre Kilder kan jeg nævne Gdr. Hans Andersen, Glud, Arbejdsmand Jens Madum, Nørby og Jordemoder Karen Marie paa Hjarnø. Ligeledes ha jeg faaet mange Oplysninger om Gamle Dage af Gdr. Anders Rasmussen i Pøt, han blev ogsaa meget gammel vistnok 94 Aar.