Tilladelse til salg af Bøndergods – 1798

Ingeborg Konradsens resumé:

30.3.1798

Tilladelse for Poul Glud til Jensgaard, at han frit maa sælge sit Bøndergods, uden at Hovedgaarden derved taber sin Skattefrihed og andre Rettigheder, paa den Betingelse, at Bøndergodset før Salget er udskiftet, og at der til hver Husmand lægges saa megen Jord, at han kan holde en Gris og nogle Faar, samt at han ikke maa lægges mere Hoveri til de tilbageblevne Bønder end før.

Parcellerne skal ansættes i Hartkorn af en Landinspektør, og det maa paases, at Hovedparcellen bliver af en saadan Størrelse, at der kan holdes den befalede Rytterhest paa den.

Indlagt Opmaaling og Beregning paa Hovgærderne, Kopi af Deelingsplan 5.5.1801, Specification paa Hovgærdernes Inddeling omkring Jensgaards Marker 1791.

Scannet dokument: Tilladelse til salg af Bøndergods 1798-03-30

Scannet dokument: Specification paa Hovgærdernes Inddeling 1791