Tilladelse til Hjarnø’s Opmaaling og Udskiftning – 1803

posted in: 1800-tallet, Hjarnø, Udskiftning | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

26.3.1803

Tilladelse fra Rentekammeret gennem Vejle Stiftsamtskontor for Proprietær Glud til Jensgaard til at lade Hjarnø Land paa ny opmaale og anordningsmæssig udskifte.

Scannet dokument: Tilladelse til Hjarnø’s Opmaaling og Udskiftning 1803-03-26

Renskrevet dokument: Tilladelse til Hjarnø’s Opmaaling og Udskiftning 1803-03-26