Syn i Gaard i Glud – 1689

posted in: 1600-tallet, Glud, Synsrapport | 0

1689-12-12

Ingeborg Konradsens resumé:

Syn holdtes 12.12.1689 paa den Gaard i Glud, Hans Nielsen Fynbo har i Fæste og som Niels Glud er ved at købe af Elisabeth v. Dort.
Gaarden er meget brøstfældig, nærmest faldefærdig. Synet foretoges af Jørgen Lauritsen Blytækker og Mikkel Nielsen af Glud i overværelse af Niels Glud og Sognepræst for Mariager Hyphoff, som kalder Ejerinden sin kiere Moder og er hendes Lavværge.
Vedlagt en Fortegnelse over Indbo, Dyr og Redskaber, skrevet 29.8.1689

Scannet dokument: 1689-12-12 Syn i Gaard i Glud

Renskrevet dokument: 1689-12-12 Syn i Gaard i Glud