Skøde Søren Glud Arvepart – 1727

Ingeborg Konradsens resumé:

Provst Søren Glud skøder 1.5.1727 sin Arvepart efter sin elskelig salig Moder, Anne Margreta Blichfeld, sal. Hr. Niels Gluds, beliggende i Bjerre Herred, til sin Broder, Mag. Poul Glud.

2 Gaarde i Nøttrup, 2 i Skjold By, 1 i Brund, 1 i Vester Bisholt og 3 i Østrup By, ialt af Hk. 32 Tdr. 3 Skp. 3 Fk. – –

Vv.: Søren Hofman, Skerrildgd. og Peder Møller, Boller.

Scannet dokument: Skøde Søren Glud Arvepart 1727-05-01