Skøde Raarup Kirke – 1694

Rårup Kirke

1694-02-10

Ingrid Konradsens resumé:

Jørgen Arenfeldt, kgl. Maj.s Cancelliraad, til Rugaard, skøder 10.2.1694 Raarup Kirkes Jus Patronatus med Kirkens Tiende, Herligheden over Præstegaarden og Degneboligen samt al anden tilliggende Jordegods, efter Kirkebogens Udvisning 1648, til Erlige, Højagtbare og Velfornemme Mand, Chr. Nielsen Tonboe til Jensgaard.
Kirken afleveres i den Tilstand, som den nu befinder sig i, og som Tonboe allerede har overtaget den i.
– Prisen nævnes ikke.
– Holger Reedtz til Palsgaard og Henrik Bille til Skerrildgaard er Vv. Dat. Rugaard 10.2.1694.

Læst i Viborg 16.10.1695. Læst paa Bjerre Herredsing 7.5.1703. Se accorden, some er vedlagt.

Scannet dokument: Skøde Raarup Kirke 1694-02-10