Skøde Gaard i Bryndt – 1705

posted in: 1700-tallet, Brund, Skøder | 0

1705-03-16 Skøde Gaard i Brund

Ingeborg Konradsens resumé:

Andreas Hanson til Østergaard skøder 16.3.1705 til Ærværdige, meget hæderlige og fornemme Lærde Mand, Hr. Niels Sørensen Glud, den Gaard i Bryndt i Skjold Sogn, som før Chr. Andersen og nu Rs. Christensen paabor.

Skrevet i Aarhus 16.3.1705.

Vv. er A. Hansons Svogre, Arendt Johansen og A. Møller

Scannet document: Skøde Gaard i Bryndt 1705-03-06