Skøde paa en Gaard i Brund – 1678

posted in: 1600-tallet, Brund, Skøder | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

Bispinde Willadsens i Viborg skøder 27.7.1678 ved sin Tjener, Jørgen Nielsen, boende i Vestergaard i Bisholt, den Gaard i Brund til Anders Madsen, som han før har faaet Købebrev paa.

Hun har selv underskrevet Købebrevet, som er dateret:

Bisholt d. 23.7.1678,
Dorethe sal. Mag. Willadsens, Egen hd.

Scannet dokument: Skøde paa en Gaard i Brund 1678-07-27