Skøde paa en Bondegaard i Øster Bisholt – 1687

Gård Nr. 9 på kortet fra 1781 - senere matr. 8 "Badensminde"

Gården fik – i en senere udgave fra 1811 – navnet Badensminde, der i dag står flot genopført på Glud Museum (billede ovenfor).

Den ældste tegning af gården findes på et kort fra 1781. Kortet vender “på hovedet”, med syd opad, og gårdene har numre, der ikke bruges andre steder. Gården er farvet blå og har Nr. 9.

I 1664 var ejeren Jochum Frederick Pentz, Palsgaard, og i 1687 sælger Niels Christensen Sommer ved dette skøde  til Niels Glud, Glud Præstegaard.

I 1748 fulgte gården så med familien Glud til Jensgaard.

Ved et stort mageskifte i 1843 kom gården under Boller, og blev købt fri herfra i 1857.

På kortudsnittet ses også “Stougaard”, Nr. 5 og “Bundgaard”, Nr. 10 .

Ingeborg Konradsens resumé – Nr. 16:

Skøde 30-10-1687 fra Sognepræst til Ørum- Daugaard, Niels Christensen Sommer til Sognepræst og Provst Niels Sørensen Glud paa en Bondegaard i Øster Bisholt, som før Søren Hansen og nu hans Søn bebor, af Hk. 7 Tdr. 6 Skp. –

Pastor Sommers Underskrift og Signet ses, ligesaa hans trende meget hæderlige og vellærde Svogres. Disse var:
Morten Andersen Giødesen, Sp. til Hedensted, Hans Andersen Grønbech til Østed og Anders Frandsen til Raarup, alle Svigersønner af J.J. Juul til Ørum-D. –

A. Frandsen havde været huslærer paa Jensgaard og havde først været gift med Lisbeth Andersdatter fra Jensgd., vel Forpagterdatter.

Scannet dokument: Skøde Bondegaard i Øster Bisholt 1687-10-30

Renskrevet dokument: Skøde Bondegaard i Øster Bisholt 1687-10-30

Underskrifter fra Pastor Sommer og hans 3 svogre, der alle var præster - ligesom køberen, Niels Sørensen Glud