Skøde på Glud og Hjarnø kirker – 1704

1704-06-05

Ingeborg Konradsens resumé:

Lorenz Nissen, Bestalter Justitsraad og Overkrigskommisarius i Slesvig-Holsten, skøder 5.6.1704 Jus Patronatus til Glud og Hjarnø Kirker med Tiender og Kirkegods, til Niels Sørensen Glud, af hvem han tidligere har købt samme.

L. Nissens Broder, Nikolaus Nissen paa Ruballegaard, og hans Fætter, Hans Nissen er Vv.

Skrevet paa Lerbæk 5.6.1704

Scannet dokument: Skøde paa Glud og Hjarnø Kirker 1704-06-05