Skøde og Jordbog Hjarnø – 1760

Ingeborg Konradsens resumé:

Skøde fra Etatsraad Gerdt de Lichtenberg til Bidstrup o.fl. Gaarde til Sognepræst Hans Glud paa Hiernøe, af Hartkorn 73 Tdr. 1 Skp. 3 Fk. 2 Alb.

19. April 1760, skrevet i Horsens. Lichtenbergs Skøde fra 10.6.1756 medfølger.

Indlagt Jordebog over Øens Land- og Kongetiende, forfattet til Auktion 1756 af Oberstløjtn. U.A. Trapaud (senere Revstrup) paa egne og Medarvingers Vegne, dat. Rørbæk 18.1.1756

Scannet dokument: Skøde og Jordbog Hjarnø 1760-04-19

Renskrevet dokument: Skøde og Jordbog Hjarnø 1760-04-19