Skøde Gaard i Schiflund – 1691

posted in: 1600-tallet, Skævlund, Skøder | 0

1692-06-29

Ingeborg Konradsens resumé:

Henrik Bille til Skjerrildgaard skøder 29.6.1692 en Gaard i Schiflund [ Skævlund ] By, Raarup Sogn, til Chr. Nielsen Tonboe.
Rasmus Tammesens Enke har Gaarden i Skiflund i Fæste.
H. Billes Broder, Axel Bille til Ørumgaard, er vitterlighedsvidne, Reedtz, Palsgaard er anmodet om at underskrive, men er der ikke.

Scannet dokument: Skøde Gaard i Schiflund 1692-06-29