Skøde Gaard i Ravnholdt – 1742

posted in: 1700-tallet, Ravnholt, Skøder | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

Justitsraad Gerdt de Lichtenberg til Engelsholm skøder 17.1.1742 til Madame Fogh til Jensgaard en Gaard i Ravnholt, Raarup Sogn, paa

godt 10 Tdr. Hk.

Den bebos af Enevold Olufsen Due og Søren Thomasen.

Vitterlighedsvidner: Cancelliraad Hofman, Skerrildgaard og Borgmester Møller i Horsens.

Scannet dokument: Skøde Gaard i Ravnholdt 1742-01-17