Skøde Gaard i Østrup – 1696

posted in: 1600-tallet, Østrup, Skøder | 0

1696-06-30

Ingeborg Konradsens resumé:
Holger Reedtz til Palsgaard skøder 30.6.1696 til Christen Tonboe paa Jensgaard den Gaard i Østrup By, Søren Steffensen paabor.

Reedtz har bedt sin Svoger, Baron Fr. Krag til Stensballe og sin Fætter, Henrik Bille til Skerrildgaard om at være Vv., men Underskrifterne er der ikke.

Scannet dokument: Skøde Gaard i Østrup 1696-06-30