Skøde Frederik d. 4., 4 Gaarde – 1720

Ingeborg Konradsens resumé:

Frederik d. 4.s Skøde til Poul Glud af 22.6.1720 paa 4 Gaarde:

Søren Svendsens i Bisholt, Jens Rasmussens i Øster Glud, Anders og Niels Jørgensens i Brunde og Niels og Hans Sørensens i Skjolde, samt det Møllested i Gramrode, som siden blev afstået til Cancellird. Hofman paa Skerrildgaard.

Scannet dokument: Skøde Fr.d.4, 4 Gaarde 1720-06-22