Skøde en Halvgaard i Øster Bisholt – 1708

Gården er Teglsøgaard. Ved matriklen i 1664 boede Peder Andersen på gården, der var  øde og med nedbrudte bygninger.

Teglsøgaard (Nr. 11) i 1781, før den flyttede længere væk fra bækken.

Den var da ejet af Henrik Rantzau, Jensgaard, og kom ved arv til Kirstine Beck, der her i 1708 sælger til Niels Glud i Glud Præstegaard.

På udskiftningskortet fra 1781 – tegnet med syd opad – ses Teglsøgaards (Nr. 11) oprindelige placering ned til Stodsholt Bæk. Gården blev senere flyttet op på mere tørt land på den anden side af Øster Bisholtvej.

På kortet ses flere gårde med deres oprindelige placering: Nr. 10 “Bundgaard” flyttes øst for vejen, Nr. 6 “Klodsborg” og Nr. 7 “Grinsbæk” flyttes ud, mens Nr. 8 “Lindegaarden” stadig ligger på sin plads.

1708-04-04

Ingeborg Konradsens resumé:

Kierstine Beck sl. Frederik Roedsteens til Vraa, Ellinggaard, S. Elkjær og fl. Gaarde, skøder 4.4.1708 en Halvgaard i Øster Bisholt til Niels Glud for 400 Slettedaler.

Vv.: Fr. Chr. Rantzou til Estvadgaard og hendes Svigersøn Justitsrd., senere Stiftamtmand osv.[Jørgen Bille].

Kirstine Beck var Datter af Rentemester Steen Beck til Førslev.

Scannet dokument: Skøde en Halvgaard i Øster Bisholt 1708-04-04