Skøde en Gaard i Brunde – 1713

posted in: 1700-tallet, Brund, Skøder | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

Anders Madsen i Brunde skøder 22.5.1713 sin Gaard, som han har købt af Bispinde Willadsen fra Viborg 1678, til Hr. Poul Glud for 250 Rdl.

Vv.: Sognepræst Jens Søeborg i Skjolde og Niels Lauridsen v. Baden.

Indlagt en Erklæring fra P.G. om at han er villig til at sælge Gaarden for 200 Rdl. til A. Madsens Dattersøn, Søren Jensen Kyrup, der bebor den, hvis hans Stilling forbedres, og hvis den ikke forringes.

P.G. overtager Gaarden 1723, skønt den “paa Grund af sine Egenskaber” er blen noget forødet og forringet og aldeles ikke forbedret.

Hans og Kyrups mellemværende Disput og begyndte Proces afgøres hermed ved gode Venners Formidling.

Scannet dolument: Skøde en Gaard i Brunde 1713-05-22