Skifte Karen Marie Pedersdatter i Nebel – 1761

posted in: 1700-tallet, Nebel, Skævlund, Skifte | 0

Nr. 26. pag. 171-176, Ao 1761:

Karen Marie Pedersdatter som druknede ved Ebeltoft paa Rejse til København med Skipper Jens Bendixen fra Horsens (Skibbrud).

(se Nr. 5) Datter af afd. Peder Cristensen Møller og efterlev. Matr. [?] Karen Thomasdatter i Nebel i Raarup Sogn.

4 Brødre og 1 Søster Ane Catrine, gift med Snedker Didrich Witte i Kiøbenhavn. Thomas, Christen, Rasmus (d. 1767, se nr. 42) og Peder Pedersen, henhv. 23, 22, 16 og 14 Aar.

(Se Nr. 5 !) Hun var født 1742 !

Skifte 29/12 1761 paa Jensgaard: Hendes Efterladenskab: saavidt deraf blev bjerget og af Skipperen tilbageleveret til personlig Skifte og Deling. Hendes Kiste blev bjerget ved Mols. Regn. fra Skipperen dat. Horsens 22/1 1761.

Scannet dokument: 1761-12-29 Karen Marie Pedersdatter

Leave a Reply