Sag om Jord paa Østrup Mark – 1695

posted in: 1600-tallet, Østrup, Retssager | 0

1695-08-19

Ingrid Konradsens resumé:

Søren Therkelsen, Foged paa Jensgaard, optræder i Retten paa sin Husbond, Chr. Tonboes Vegne i en Sag om Jord paa Østrup Mark imod Niels Glud og Biskop Søren Gluds Arvinger.
Lorens Nissen til Lerbæk afviser Sagen paa egne og interesseredes Vegne.

S. Therkelsen spørger, hvem de interesserede er og hvor de bor, da de saa skal faa Tilsigelse til at møde i Retten.
Niels Lauridsen v. Baden, der møder for Niels Glud, forklarer, at det er Biskoppens Børn, nemlig: Magister Søren Glud, Sognepræst i Bergen i Norge, Amtmand Poul Glud paa Borregaard i Norge, Landsdommer Hans Benzon til Skærsø, foruden Loren Nissens Frue. –

Sagen udsættes.
19.8.1695

Scannet dokument: Sag om Jord paa Østrup Mark 1695-08-19