Retssag om Tørveskæring i Hundsmaae – 1699

posted in: 1600-tallet, Østrup, Retssager | 0

1699-07-31

Ingeborg Konradsens resumé:

3 Skrivelser fra Herredsfoged Folmar Tomæsen i Urlev ang. Retssag om ulovlig Tørveskæring i Marken Hundsmaae, dat. 8., 10. og 31.7.1699.
De udnævnte Synsmænd forklarer i Retten, at de i Østrup Nørmark har synet Hundsmaae og en Fælled, Neyer (?) – holt, der er et ældgammelt Dige opkastet til Hundsmaae, begynder fra Stranden øster fra og ender i Nord-Vest, skraaer mod Vest-Nordvest imod Stranden igen. Der var gravet Tørv 8 Steder, og 2 Steder var Tørv oplagt og rejst.

En Mand fra Østrup erklærer i Retten, at han har kendt Hundsmaae i 55 Aar i hvilken Tid Østrupmændene altid har haft Græsningen der, men hverken han eller de andre indkaldte Mænd kender noget til Tørveskæret der, udover at Jensgaards Ejere selv har ladet skære.

En Mand har tjent sal. Jakob Arenfeldt og i hans Tid skaaret Tørv til Mønningen paa Jensgaard.

Scannet dokument: Retssag om Tørveskæring i Hundsmaae 1699-07-31