Magelæg Jord i Gydlykke – 1815

Ingeborg Konradsens resumé:

24.11.1815

Poul Glud approberer et Magelæg mellem 2 Fæstere i Stenvad og Sønderby ang. Jord i Gydlykke.

Da der ingen Vej er til Lodden i Gydlykke, skal Fæsteren Laurs Jensen og hans Efterkommere have Ret til Færdsel med Korn, Møg, Kreaturer etc. paa den saakaldte Hovvej, aldeles ubehindret af Søren Jørgensen i Stenvad.

Scannet dokument: Magelæg Jord i Gydlykke 1815-11-24