Magelæg 102 Tdr. fra Boller – 1843

posted in: 1800-tallet, Magelæg | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

22.9.1843

Deklaration.
Stiftamtmanden og Biskoppen over Aarhus Stift erklærer med Kancelliets Sanktion at ville godkende J. Gluds ved magelæg med Grev Frijs erhvervede 102 Tdr. Hk. fra Boller Gods i Stedet for de 102 Tdr., han før havde pantsat til Stiftsøvrigheden for Laan af 21,500 Rbd. Sølv.

– Til Vitterlighed: H: Lorenzen, C.C. Stjernholm.

Deklarationen udslettet 1853.

Indlagt Jordebog fra 1830 og 1842.

Scannet dokument: Magelæg 102 Tdr. fra Boller 1843-09-22