Skøde Kolsgaard – 1732

Ingeborg Konradsens resumé:

Skøde fra Commerceraad Geerdt Lichtenberg til Engelsholm, Lindberggaard og Kielkær til Mag. Poul Glud paa en Gaard i Øster Bisholt, Kolsgaard, Hk: 8 Tdr. 5 Skp., den har Eng, Skov, Mark, Krat, Kær, Mose, Fiskevand, Fægang, Tørvegrøft og Lyngslet. –

Horsens d. 21.10.1732.

Geerdt Hansen Lichtenberg.

Vv. Cancelliraad Søren Hofman, Skerrildgaard og Forvalter Peder Møller paa Boller.

Scannet dokument: Skøde Kolsgaard 1732-10-27