General Hoverireglement for Jensgaard -1771.

posted in: 1700-tallet, Hoveri, Jensgaard | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

General Hoverireglement for Jensgaard, 20.5.1771.

Fri Hovedgaardstakst: Ager og Engs Hk. 26 Tdr. 3 Skp. 1 Alb.,Skovskyld 2 Tdr. 5 Skp. 1 Fk., Raarup Kirkes Korn og Kvægtiende 54 Tdr. Hk. –

Kontribuerende Hk. 7 Tdr. 2-2-1, Skovskyld 2 Alb.

Det Underlagte Bøndergods er i Hk. 236 Tdr. 2 Skp. 2 Alb., Skovskyld 2 Skp. 3-2, Mølleskyld 8 Tdr. 4 Skp.

Derpaa bor 35 Bønder og 39 Husmmænd. 19 af Bønderne foretager Hoveri, de øvrige er fritagne mod Afgift.

Scannet dokument: General Hoverireglement for Jensgaard 1771-05-20