Frederik d. 5. og Hjarnø Vielser – 1761

posted in: 1700-tallet, Bevilling, Hjarnø | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

Frederik d.5. gør vitterligt, at eftersom Beboerne paa Hjarnø er beslægtet i andet og tredie Led, kan næsten ingen af dem eller deres Børn og Tjenestefolk komme i Ægteskab uden kgl. Dispensation, hvortil deres Evne ikke er tilstrækkelig, har han, paa Stiftsamtmandens Indstilling, bevilget, at Hjarnø boerne, som vil giftes, maa blive viede af Sognepræsten uden Dispensation, dog skulle de bevise, at de ikke er i nærmere Slægt end Tredie Led.

Dat. Fredensborg d. 5.6.1761

Scannet Dokument: Fr.d.5 og Hjarnø Vielser 1761-06-05