Frederik d. 4 om Pantsat Bøndergods – 1726

posted in: 1700-tallet, Østrup, Rårup | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

Frederik d. 4.s aabne Brev angaaende Fr.d. 3.s Pantsætning af Bøndergods i Jylland.

Mathias Foghs Enke, Karen Hofman, erklæres at være rette Ejer af Niels Christensens Gaard i Østrup og Sognepræst Kay Jensens (Jerløs, død 1675) efter det gamle Skøde brugte Boel i Raarup By, hvorefter Kongen ikke længere har Indløsningsretten til disse.

Dat. 20.6.1726

Scannet dokument: Fr.d.4. om Pantsat Bøndergods 1726-06-20