Fr. d.5. Bevilling Vejrmølle Hjarnø – 1764

posted in: 1700-tallet, Bevilling, Hjarnø | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

30.7.1764. Frederik d. 5. giver Hr. Hans Glud, Sognepræst til Glud og Hjarnø Bevilling til at bygge en Vejrmølle paa Hjarnø.

Den maa kun bruges af Øens Indbyggere, ikke af Bjerge Herreds faste Land eller Endelauge Ø, andre Møller til Fornærmelse.

Indlagt:

Christian d. 7. s Bevilling af 8.10.1794 til Kancelliraadinde Glud, at hun maa indrette et Grubeværk i Møllen mod en aarlig Afgift af 2 Rigsdaler, –

Frederik d. 6.s Bevilling til Landvæsenslkommisair Poul Glud til at drive Værket. Dat. 22.3.1820

Christian d. 8.s Bevilling til J.A. Glud, 13.5.1842

Frederik d. 7. samme til samme, 21.4.1849

Scannet dokument: Fr. d.5. Bevilling Vejrmølle Hjarnø 1764-07-30

Renskrevet dokument: Fr. d.5. Bevilling Vejrmølle Hjarnø 1764-07-30