Fortegnelsen over Jensgaards Bøndergods – 1827

posted in: 1800-tallet, Jordebøger | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

Veile Amtsstue anmoder Kmrd. Glud om Oplysning ang. Fæsternes og Hovedgaardens Hartkorn, Sognefogders og Burfogders anmærkes, og om der er Annex eller Mensalgods, samt hvor meget Bøndergods, der drives under Hovedgaarden, da sådant er fritaget for at præstere  Veiarbejde in Natura.

Gaardens Bondeskyld er ialt 258 Tdr. 3 Skp. 1 Fjkr.
Man ønsker at vide, hvor det ligger, og hvor meget hele Sognet er sat til.

Disse breve er ikke afskrevet kun Poul Gluds svar som ses herunder.
– Glud svarer 16.8.1827:

Det under Jensgd. hørende Bondeskyld er beliggende

a.  I Glud Sogn Fæstegods    125td. 4skp. 1fdk.

Under Hovedgd. 5tdr. ufri Hk.
Fra hvad tid det egentlig er kommet under Hovedgaardens drift kan jeg ey bestemt opgive. Aar 1748 kiøbte min Farmoder Frue Asessorinde Glud ved Auction Jensgaard med Gods, i Jordbogen anføres dettes Hartkorn under Jensgaard, et skiøde af 1708 til Mathias Fogh benævner Hartkornet som øde gaarde.
At slutte efter Forestaaende har det saaledes i 100 Aar og derover været indlemmet og drevet under Hovedgaarden.

b. i Skiold sogn:      58 Tdr. 3 Skp. 2 Alb.
c. Øen Hiarnøe:    69 Tdr. 3 Skp. 3 Fjk. 2 Alb.

Endnu eier jeg som er fæstet til Degnen Serritslev Kirkejord i Raarup Sogn  2 Tdr. 3-3-2

Underdanigst
Poul Glud.

Høyvelbaarne Hr. Amtmand Rosenørn i Weile

Fortegnelse over Bøndergods medfølger.

Scannet dokument: Fortegnelsen over Jensgaards Bøndergods 1827

Renskrevet dokument: Fortegnelsen over Jensgaards Bøndergods 1827