Fæstebrev Vestergaard i Vester Bilsholt – 1715

Ingeborg Konradsens resumé:

Niels von Baden skøder 26.10.1715 sin Gaard i Bisholt, Skjold Sogn, som han har købt af Jørgen Nielsen, til Sp. Poul Glud.

Niels Lauridsen von Badens Signet er paatrykt.

Paa Bagsiden nederst: Malene Joostdatter Rosenmejer, Bisholt.
Baden var gift med en Rosenmejer fra Alrø, men hun var død, da Skødet blev skrevet.

N.L.v. Baden fæster straks Gaarden af P. Glud. Fæstet fornyet 1719 og 1725. —

Fæstebrevet indlagt.

Scannet dokument: Fæstebrev Vestergaard, V. Bisholt 1715-04-02