Fæstebrev Gaard i Sønderby – 1809

Ingeborg Konradsens resumé:

26.2.1809

Fæstebrev fra Poul Glud til Rasmus Sørensen paa en Gaard i Sønderby, som Faderen, Søren Jensen Ikjær, før havde i Fæste.

S. Jensen afstaar Gaarden formedelst Alderdom og Skrøbelighed mod Aftægt.
Gaarden er paa godt 4 Tdr. Hk. foruden lidt af Glud Kirkejord.

Vedhæftet Fæstebrevet ses den af Bjerre Herreds Ret ved Synsmænd foretagne Taksation og en Fortegnelse paa det Hoveriarbejde, Fæsteren er pligtig at yde.

Han skal sammen med en anden Fæster dyrke Hovmaal Nr. 15 i Bygmarksindtægterne: Tømmerkær, Barkel, Nymark, Jensfeld, Høgel, Pøt, Langmaal, Eschemaal og Hjarnøsund med tilhørende Kohave. 5 Marker bruges ad Gangen, mens de andre hviler.

Ligesaa i Sandmarksindtægterne: Kærager, Gildhus, Rydning, Skovhusager, Tverskov, Skovhustoft, Birkemose, Holt, Maeled og Mølbjerg Nr. 15. Disse drives i 4 Aar og hviler i 6 Aar.

Derefter nævnes, hvor mange Dage han skal slaa Hø i Engene, rense Korn, hente Sædekorn, køre Korn til Købstad eller Ladested, rense Grøfter og Vandsteder, hugge og dele Brænde i Skoven, grave Tørv, reparere Stendige m.m.m.

Foruden Hovdagene – hvor han i Kornhøsten sammen med den anden Fæster skal møde med 3 Mand, i Høhøsten alene med 1 Pige og 1 Karl – har han fastsatte Spanddage, hvor han møder med Hest og Vogn, som skal kunne rumme bestemte Mængder, f. Eks. ved Fedevaretransport til Byen 8-10 Fjerdingkar Smør eller  Skippund Ost eller Flæsk, ved Skovning i Vintermaanederne 4-5 Læs efter Vejens Længde, de øvrige Maaneder 6-8 Læs, 1 Favn Brænde ansættes til 3 Læs.

Scannet dokument: Fæstebrev Gaard i Sønderby 1809-02-26