Fæstebrev Boelssted i Sønderby – 1813

Ingeborg Konradsens resumé:

Fæstebrev fra Landvæsens- og Forligskommissair Poul Glud til Rasmus Jørgensen paa det Boelssted i Sønderbye, som hans Fader, Jørgen Rasmussen, før har haft, paa ialt 2 Tdr. 3 Fk. Hk.

Indlagt Herredsfoged, kgl. Justitsraad Brorsons Udskrift af Retsmødet i Bjerre under Medvirken af 4 Stokkemænd ang. de af Retten udmeldte 2 Synsmænds Taksation over Boelsstedet.

Underskrevet som Overværende i Godsejerens Sted af C.C. Stjernholm.

Scannet dokument: Fæstebrev Boelssted i Sønderby 1813-09-14