Dom ved Landsretten – 1689

posted in: 1600-tallet, Retssager | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

25-10-1689

Dom ved Landsretten i Viborg ang. Jensgaard, hvorefter Chr. N. Tonboe har overtaget Gaarden for Gæld fra Jørgen Arenfeldt, som fik den af sinBroder, Jacob Arenfeldt, mod at overtage dennes Gæld paa Gaarden.

Jørgen A. har ikke indløst den pantsatte Gaard, hvorfor Kreditorerne henholder sig til Tonboe, hvad denne ikke vil finde sig i.

Retten dømte Arenfeldt til selv at ordne sig med sin Gæld og til at betale Sagens Omkostninger.

Scannet dokument: Dom ved Landsretten 1689-10-25