Dom i sagen om Jørgen Arenfeldt’s salg af Jensgaard til Christen Tonboe – 1691

posted in: 1600-tallet, Retssager | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

29.7.1691 afsagdes Dom i Viborg Landsting angaaende Jensgaards Salg til Chr. Nielsen Thonboe.

Arenfeldt har ikke, som lovet i Købekontrakt og Skøde ordnet sit mellemværende med sine Kreditorer, som har pant i Jensgaard, det drejer sig navnlig om Marqvor Rodsteens Arvingers 1400 Rdl.

Arenfeldt frikendtes ved sit eget Birketing paa Rugaard, men ved Landstingdommen dømtes han til at lade Skødet staa ved Magt, saaledes at Tonboe faar Gaarden uden andres Indblanding, og til at betale sagens omkostninger.

Arenfeldt rejste til Kbh. for at faa Sagen for Højesteret, meddelte hans Befuldmægtigede i Retten.

Scannet dokument: Dom Jensgaards salg til Chr. Tonboe 1691-07-29 (9.29 MB)

Renskrevet dokument: Dom Jensgaards salg til Chr. Tonboe 1691-07-29