Besværing over Ægtrejser – 1811

posted in: 1800-tallet, Jensgaard | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

Besværing fra Kammerraad Glud over at have for mange Ægtrejser efter sit Hartkorn.

Vejle Amtskontor svarer den 12.11.1811, at Jensgaards 5 Tdr. ufri Hk. maa være fri for særskilte Ægter, men at Gaardens samlede Hk. skal svare militære Ægtrejser.

Scannet dokument: Besværing over Ægtrejser 1811-11-12