Auktion 2 Gaarde Skjold og Bisholt – 1701

Gården, der i 1701 beboedes af Jens Erichsen, fik senere Matr. nr. 2, Vester Bisholt.

1701-03-16

Ingeborg Konradsens resumé:

Paa Begæring af Chr. Daniel Boltzig holdes paa Viborg Raadhus d. 16.3.1701 Auktion over 2 ham tilhørende Gaarde, en i Skjold By, beboet af Peder Jørgensen, og en i Bisholt, beboet af Jens Erichsen.

Boltzig var selv tilstede.

Højeste Bud gaves af Mag. Poul Glud paa sin Fader, Hr. Niels Sørensens Vegne, nemlig 425 Rdl., som straks betaltes.

Scannet dokument:  Auktion 2 Gaarde Skjold og Bisholt 1701-03-13