Afløsning Kvægtiende – 1861

posted in: 1800-tallet, Glud, Hjarnø, Tiende | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

19.2.1861

Ekstraktudskrift af Forhandlingsprotokollen om Afløsning af Kvægtiende og Smaaredsel ifølge Lov af 19.2.1861.

Mødet afholdtes 3.12.61 i Hjarnø Skole, hvor cand. jur. P. Glud paa sin Faders Vegne enedes med Tiendeyderne om Afløsning af Kirkekvægtienden, som ansattes til 1/36 Skp. Byg af hver Td. af Øens tiendepligtige Hartkorn, ialt 61 Tdr. 1 Skp. 1 Fk. 1 Alb., dog af smaa Ejendomme, hvis Afgift ikke kan regnes i gangbar Mønt, unddrages.

Indlagt Udskrift for Glud Sogn, Mødet holdtes i Østrup Skole 2.12.61.
Samme Resultat som Hjarnø.

Scannet dokument: Afløsning Kvægtiende 1861-02-19