Accord om Rorup Kierche – 1693

1693-05-18  Rårup Kirke

Ingrid Konradsens resumé:

Accord om Rorup Kierche 18.5.1693.

“Udi dend Hellig Trefoldighedens Nafn ere Wi underskrefne saaledis accorderede anlangende Jus Patronatus til Rorup Kierche”:

Jørgen Arenfeldt sælger til Chr. Nielsen Tonboe Raarup Kirke i Stjernholm Amt for 996 Rigsdaler, hvoraf de 500 betales straks, Resten den 11.3.1694. I Kontrakten Stk. 6 staar, at al den Tvistighed, der har været Parterne imellem angaaende Urlev Skov skal være ophævet og ganske cassered.

Actum Jensgaard 18.5.1693.
Vitterlighedsvidner Borgmester Jørgen Hansen i Horsens og forrige Forvalter paa Jensgaard Thomas Nielsen Morius.

Scannet dokument: Accord om Rorup Kierche 1693-05-18