Klage fra Anders Rytter – 1803

posted in: 1800-tallet, Østrup | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

p.m. = promemoria

11.5.1803

Underdanigst P.M. til Grevinde K. Juell Wind Frijs fra Forvalter Borch, Boller, ang. en Klage fra Fæstegdm. Anders Rytter i Østrup, som paastaar sig generet og fornærmet af Indersterne i 2 Huse, som han mener, ligger for tæt ved hans Gaard.

Det ene Hus siges af Synsmændene at ligge for nær, men det tilhører Jensgaard, som har mange flere Gaarde og Huse, der ligger Boller Bønder nærmere, nogle endog i deres Tofter.

– Anders Rytter har i Grandelavet udskældt Borch, desuden udtalt sig løgnagtigt til Grevinden, samt udtalt sig i nedsættende Udtryk om hendes sendebud, Borch, hvorfor der intet gøres ved Sagen udover, at Anders Rytter idømmes en bøde paa 1 Rd. til de fattige i Sognet.

Scannet dokument: Klage fra Anders Rytter 1803-05-11