Skøde Hjarnø, Hjarnø og Glud Kirker – 1788

Ingeborg Konradsens resumé:

1.11.1788 skøder Kaptajn i Infanteriet Jacob Hanson til Rugaard og Lyngsbækgaard til Cancelliraad Jacob Glud, Jensgaard, Glud og Hjarnø Kirker med Tilhørende Kirkejord, Korn- og Kvægtiender samt Jus Patronatus et Vocandi.

Ligeledes Øen Hjarnø med Kongens Anpart Kongetiende, samt Vejrmøllen paa Øen, Hartkorn 73 Tdr. 1 Skp. 3 Fk.  Alb., saaledes som Jacob Hansons Svigerfader, Konsistorialraad Glud har købt det af Etatsraad Lichtenberg 19.4.1760.

Ligeledes det Bøndergods, som Svigerfaderen, Hans Glud har købt 1768 af Jacob Glud, Jordebog over det hele medfølger.

Det paa Godset Værende Reservemandskab af Reserverullen, samt Kirkernes og Godsets Rettigheder skal tilhøre Jacob Glud for 10000 Rdl.

Vv. er Sr. M. Leemejer paa Lyngsbækgaard og Mads Rasmussen i Ulstrup.

Jordebog af 1.11.1788 er Indhæftet.

Scannet dokument: Skøde Hjarnø, Hjarnø og Glud Kirker 1788-11-01

Renskrevet dokument: Skøde Hjarnø, Hjarnø og Glud Kirker 1788-11-01