Aftægtskontrakt Nøttrup – 1778

Ingeborg Konradsens resumé:

30.3.1778
Aftægtskontrakt for Niels Jørgensen Gram med Hustru og vanføre Søn, mod at Svigersønnen Enevold Nielsen – med Herskabets Tilladelse – overtager Fæstegaarden.

Der skal bygges forsvarligt Aftægtshus paa  Fag med Skorsten, Loft, Vinduer og Døre, og tillægges en liden Kaalhave, de skal spise ved fælles Bord, saalænge de derom kan forenes (der har maaske været Tvivl herom, da der paa en indlagt Seddel bl.a. staar, at de gamle skal have 2 Lispund Flæsk, 2 fede Gæs, naar de er slagtede, 1 hjelmet Ko og 2 Faar).
Alt er nævnt, til sidst deres Begravelse.

Niels Jørgensen skal til Gengæld hjælpe med Arbejdet paa Gaarden saa meget, han kan.

Dateret Nøttrup, men ikke underskrevet.

Scannet dokument: Aftægtskontrakt Nøttrup 1778-03-30