3 Skp. Byg til Glud Kirke – 1819

posted in: 1800-tallet, Nørby | 0

Ingeborg Konradsens resumé:

Underdanigst Indstilling fra Forvalter Christensen til Grev Friis angaaende et Hus paa Nørby Mark, som Fordum har tilhørt Glud Kirke, men senere er underlagt Boller Gods.

Der har stedse været betalt 3 Skp. Byg til Glud Kirkes Ejere, men da Huset sidst var Fæsteledigt – i den forrige Forvalters Tid – blev det forsømt at paalægge Fæsteren Afgiften, som Herskabet paa Boller indtil 1810 betalte Hr. Kammerraad Glud.

Den ny Forvalter, der tiltraadte dette Aar, kjendte intet til Afgiften før Kammerraaden paatalte den 1819, men da Skjødet paa Glud Kirke hjemler den, indstiller Forvalteren, at Pengene betales.

Godkendes.

Scannet dokument: 3 Skp. Byg til Glud Kirke 1819-12-07